infrardeči Evropa   
vidno Evropa   
infrardeči severna Italija   
vidno severna Italija   
vodna para Evropa
satellite
vodna para severna Italija
satellite
informacije
INFRARDEČA SLIKA – predstavlja oceno temperature vrha oblaka. Nižji oblaki, in zato toplejši, so prikazani v svetlejših barvah; višji, in zato hladnejši, pa v temnejših.
SLIKA V VIDNEM POLJU – predstavlja intenzivnost sončnega sevanja pri valovnih dolžinah v vidnem spektru, ki se od oblakov odbija v nebo. V tem primeru so najsvetlejši oblaki tudi najgostejši.
SLIKA V POLJU VODNE PARE – je ocena vsebnosti vodne pare v stolpcu atmosfere. Najsvetlejša območja, so tista z višjimi vrednostmi in obratno.