točemerna opazovalna mreža

zemljevid opazovalnih točk toče in število točemernih panelov, ki so beležili pojav toče, ter so bili pregledani od leta 1988 do 2016 in so razdeljeni na štiri makroobmočja
poročilo o toči
arhiv - podatki toča
leto mesec
macroarea
Prebral sem in sprejmem pogoje uporabe, ki so opisani v pravnih opombah pravnih opombah.
tabele
-