največja odbojnost   
trenutne padavine
sri
doppler
doppler
informacije
radarska slika iz Protezione Civile FVG www.protezionecivile.fvg.it

VMI (Vertical Maximum Intensity): maksimalna vrednost navpične odbojnosti vsake točke.
Odbojnost Z je količina neposredno povezana z velikostjo delcev, suspendiranih v zraku in nato na vsebnost vode oblaka. Z vrednosti višje od 20 dBZ običajno (vendar ne nujno) pomenijo padavine na terenu, ki normalno postanejo intenzivne na območjih z odbojnostjo nad 40 dBZ in zelo intenzivne, ko so dosegle in presegle 50 dBZ (običajno blizu jeder neviht).
SRI/SRT (Surface Rainfall Intensity/Total): ocena radarja padavin, ki so se nakopičile na tleh posnetek ali v roku 6 ur.
Podatki v realnem času niso potrjeni, razlaga, lahko pripelje do napak.
največja odbojnost   
informacije
radarska slika iz ARPAV www.arpa.veneto.it
trenutne padavine
radar
informacije
radarska slika iz ARSO www.arso.gov.si